Uncategorized

Mötesplatser för äldre i ljusterö-kulla

Nu ska det bli lättare.


 • Österåker-Östra Ryds församling;
 • ÅRSREDOVISNING - Stockholms Stadsmission.
 • romantisk dejt göta?
 • Träffpunkter och mötesplatser för seniorer;
 • Översiktsplan del 2.
 • dating sweden vellinge-månstorp?

Sedan i våras har länsstyrelsen och landstinget arbetat med att ta fram en samfinansieringsmodell som ska göra det lättare för föreningar att söka om allmänna medel till olika projekt. Ambitionen är att det ska räcka med att göra en ansökan istället för tre. Strukturen för hur samfinansieringsmodellen ska fungera finns redan på plats. Den administration som annars har legat på den sökandes bord tar länsstyrelsen hand om.

Men innan systemet prövas i stor skala har länsstyrelsen bjudit in tre skärgårdskommuner till att vara med i en försöksomgång. Till en början är tanken att försöket ska vara inriktat på mindre projekt i skärgården. Kommunerna som blivit tillfrågade att vara med i försöksomgången är Värmdö, Österåker och Haninge. Un der söndagen gästades Ljusterö av ett tal veteranbilar. Det var bilar från talet till sportbilar från talet.

Logga in på Dagens Nyheter

Bilarna kunde man se på Ljusterö torg där även starten av veteranbilsrallyt "småsvängen" startade. Arrangör till evenemanget var Motorhistoriska Sällskapet. I måndags kväll kom det in en anmälan om viltolycka på vår ö. Den som anmälde visste bara att han kört på något och trodde sig veta på ett ungefär var. Föraren hade inget med sig för att märka ut olycksplatsen och tyckte att det var för mörkt att gå ur bilen. Detta resulterade i att man fick eftersöka i flera timmar utan resultat. På tisdagen mitt på dagen hittade man en stor vildsvinsgalt död i ett dike varav viltvårdarna blev kontaktade och kunde få bort viltet.

Tänk på att enligt § 26 i Jaktlagen och § 40 i Jaktförordningen måste en sammanstötning mellan motorfordon och björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn rapporteras till polisen även om djuret inte är synbarligen skadat. Platsen för sammanstötningen måste också markeras. Att inte anmäla en sammanstötning är straffbart och belagt med böter..

Så här gör du: Placera ut varningstriangel så att inte fler olyckor händer. Markera alltid olycksplatsen så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen. Ring och anmäl olyckan. Även om viltet ligger dött på platsen ska markering ske som information till andra trafikanter att olyckan är anmäld till polisen. Häng upp markeringsremsan på den sida av vägen som viltet försvann efter kollisionen. Vid kollision med vildsvin, björn, varg och lodjur placeras markeringsremsan cirka meter från olycksplatsen.

Informera polisen om detta. Om möjligt avlägsna döda djur från vägbanan, men tänk på din egen säkerhet.

Personal och bemanning

Försök inte att själv göra ett eftersök, djurets lidande kan förvärras. Försök inte att själv avliva det skadade djuret om du inte har den kunskapen. Om du har kört på en hund, försök aldrig att avliva den, låt veterinär avgöra. Vid anmälan till polisen ska du förutom sedvanliga person- och fordonsuppgifter tala om: Olycksplatsen - vägnummer, ort, kännemärke. Hur olycksplatsen är markerad - markeringsremsa, plastkasse etc.

Viltslag - rådjur, älg, vildsvin Viltets flyktväg - i vilken rikting djuret försvann. Det förekommer tyvärr mycket ofta att platsangivelsen är felaktig vilket ofta leder till att ett skadat djur ligger länge och plågas.

Hitta träffpunkt och mötesplats för seniorer

Ett bra sätt att veta var man befinner sig är att läsa av koordinaterna i Nationella Viltolycksrådets app som finns för nedladdning till Iphone och Android. Natten till onsdagen brandhärjades ett av husen i Linanäs.

Huset brann ner till grunden och personen som befann sig i huset klarade sig bra. Under lördagen arrangerades en ny marsch för att påvisa trafiksituationen på ön. Man marcherade från Linanäs till Ljusterö torg. Marschen gick under parollen "Med livet som insats".

Ljusteröinitiativets önskan är att få gång- och cykelleder till ön. Det kommer att göra trafiksituationen för öns gång- och cykeltrafikanter betydligt säkrare. De kallar det för leder för att Trafikverket inte ska låsa upp sig vid begreppet väg. En led är småskaligare och borde vara enklara att få till.

Michaela Fletcher tog emot de marscherande på Ljusterö torg. Även Trafikverket var inbjudna men hade tackat nej. Michaela blev utfrågad med vad som hänt under de två åren sedan förra marschen. Hon menade att något hänt. Det har gjorts en trafikutredning på att få till en gång- och cykelväg från färjan till Ljusterö torg som var klar för ett år sedan. Det är Trafikverkets väg och det är de som ska se till gång- och cykelvägar.

Tyvärr är inte den här vägen en prioriterad. Under lördagen var det full fart på vår ö. På Granliden arrangerades det loppis med många besökare och ett smärre kaos på vägen utanför. På torget firades elefantens dag och där landade dessutom Ljusteröinitiativet som hade marcherat hela vägen från Linananäs.

Under natten till fredagen så förekom en hel del skadegörelse på vår idrottsplats. De har bland annat kört sönder fotbollsplanen och släpat iväg med ett av målen som hittades på Linanäsvägen vid Linanäs Båt och Motor.

Här hittar du alla aktivitetsprogram för träffpunkterna

Händelsen är polisanmäld. I helgen var det dags igen för vår årliga knallemarknad. I år bjöds det på lite nya åkatraktioner och nya knallar. Välbesökt som vanligt med ett "lagom" väder. Algblomning kallas det fenomen då planktonalger på kort tid växer kraftigt och bildar mycket stora populationer. Algblomning förekommer i alla sorters vatten - till havs, kring kusten och i vattendrag såväl i Sverige som utomlands. Vanligtvis blommar alger nära vattenytan eftersom solljuset är starkast där.

Starkt solljus och lugnt väder så att havets ytskikt inte rörs om ger goda förutsättningar för algblomning. Dessutom behöver algerna näringsämnen som kväve och fosfor. Algblomningar kan dyka upp i stort sett under hela året, men de potentiellt skadliga blomningarna i Östersjön är vanligast under högsommaren juli-augusti och delar av hösten.

Träffpunkt Fyren - Österåkers kommun

Råd vid algblomning Algblomningar har olika färg och utseende beroende på mängd och art. Blågrönalgblomningar i Östersjön ser ofta ut som gröngul soppa eller blågrön trådig massa. Giftigheten varierar mellan olika arter, men kan också variera inom en och samma art. Det kan gå bra att bada i vatten med algblomning, men se till att inte svälja något vatten och det är också en bra idé att duscha efteråt. Det finns alltid risk att drabbas av exempelvis hudirritationer eller andra problem.

De första symptomen vid förgiftning är likartade hos människa och djur: illamående, kräkningar, diarré och eventuellt feber. Man kan även drabbas av hudirritationer och ögonbesvär. Om du uppvisar något av symptomen bör du ta kontakt med läkare.

Invigning Av Järnvägsparken Alvesta Maj 1990

Vanligtvis krävs det större mängder vatten än en kallsup för att bli dålig, men avvakta och var uppmärksam på symptom. För vuxna människor är risken normalt liten att drabbas av förgiftning. Barn, speciellt småbarn, får lättare i sig vatten och bör därför hållas ifrån vatten med algblomning eller under uppsikt. Husdjur, boskap och vilda djur är de som löper störst risk att bli drabbade i samband med algblomningar. Djur som dricker algbemängt vatten kan bli allvarligt sjuka och till och med dö av förgiftning.

Husdjur som uppvisar symptom bör därför få veterinärvård så fort som möjligt. Alggifterna förstörs inte av kokning, så tänk på att inte koka tex. Analyserade satellitbilder som ger en bild av algsituationen presenteras under hela sommaren på smhi. Efter ett drygt års försening invigdes Ljusterös senaste vindkraftverk. Vindkraftverket som var klart redan förra året men på grund av tekniska problem inte kunde sättas i drift förrän i höstas.

Peter Strömberg, som är huvudfinansiär av projektet, ett antal gäster och medlemmar i Ljusterö Vind, delägare till kraftverket, hade samlats för att klippa bandet. I söndags öppnade utställningen om syskonen Andersson som testamenterade sina gårdar och marker till Ljusterö Hembygdsförening på Västergården i Bolby, Gamla huset. Den ligger på södra Ljusterö i byn Bolby. På gårdstunet finns två boningshus och ett antal ekonomibyggnader. Det äldre boningshuset från är museum och i några av ladorna planeras utställningar av jordbruksredskap, fordon och annat som hörde till en bondgård förr.

Det finns också en gårdssmedja att rusta upp för visning. Kontakta info ljusterohembygd. Det är låga grundvattennivåer nu. Det innebär att du som har egen brunn behöver vara försiktig med vattenförbrukningen för att undvika brist på vatten. Roslagsvatten öppnar nu två tappställen i Österåker för dig som har egen brunn. Som brunnsägare är du själv ansvarig för ditt dricksvatten. För att det inte ska uppstå problem med vattentillgången behöver du med egen brunn vara varsam med vattenförbrukningen.


 • eriksberg singlar?
 • dating sites i hyllie?
 • bredared dating app?
 • Församlingsinstruktion Ljusterö-Kulla församling PDF Gratis nedladdning.
 • alva hitta sex?

Risken är annars stor att din brunn sinar eller att saltvatten tränger in i brunnen. Att salt­vatten tränger in i en brunn är ett tecken på att uttaget är större än nybild­ningen av grundvatten.