Uncategorized

Dejting bjuråker-norrbo

Ledamot i lasarettsdirektionen i nämnda stad. Stadsfullmäktig därst. Överstelöjtnant i armén Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom major i regementets reserv s. Avsked ur reserven Död i Borås. Ägde Sjöbo i Torpa socken Älvsborgs län — samt hus och tomter i Borås. Arvid Emil , son av Samuel Emil, tab 33 , född Sjöbo.

Volontär vid Älvsborgs regemente Elev vid krigsskolan s. Utexaminerad Underlöjtnant vid nämnda regemente s. Genomgick krigshögskolan — Kompanibefälhavare och lärare vid infanterivolontärskolan å Karlsborg — Ordonnansofficer i tredje militärdistriktet — Kompaniofficer vid krigsskolan — Kapten i regementet och vid regementet Major vid nämnda regemente Ordförande i Älvsborgs läns skytteförbund — och i Värmlands skytteförbund — Överste och chef för Värmlands regemente KSO2kl Chef för Överste i Västra arméfördelningens reserv KSO1kl s.

Avsked ur krigstjänsten Studentexamen i Karlstad Officersvolontär vid Värmlands regemente s.


 • dating apps i morup?
 • Navigeringsmeny.
 • hillerstorp romantisk dejt?
 • Våra kategorier.
 • grythyttan online dating?

Fänrik vid nämnda regemente s. Transport till Göta livgarde Elev vid krigshögskolan — Överförd till övergångsstat fr. Tjänsteman hos aktiebolag B.

relaterade inlägg

Kamrer därst. Kapten på övergångsstat vid sistnämnda regemente s. Suppleant i styrelsen för nämnda bolag Claes Emil , son av Arvid Emil, tab 34 , född i Göteborg. Sjökadett s. Fänrik vid flottan Elev vid Sjökrigshögskolan Utexaminerad därifrån Avsked med tillstånd att under två år kvarstå lönlös i flottan Löjtnant i flottans reserv Kapten i samma reserv Kontrollofficer på lejdfartyget Sveajarl — Omkom vid dess förlisning utanför norska kusten Gift 1:o i Uppsala domkyrka o med Elisabeth Athenais Stavenow , från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag , i hennes 1:a gifte gift 2:o i Uppsala domk förs med grosshandlaren i Oslo Olav Dietrichson, född född i Göteborgs Domkyrkoförs, Göteborgs och Bohuslän.

Knut Hjalmar , son av Claes Gustaf, tab 29 , född Trandared. Utgick med Oxehufvudska sjöexpeditionen — Furir vid Skaraborgs regemente Regementsskrivare Kaptens n. Vice ordförande bland stadsfullmäktige i Skövde —, ordförande — Ordförande i Skövde sparbanks styrelse — Ledamot av styrelsen för Skaraborgs läns enskilda banks huvudkontor i nämnda stad — Förflyttad på indragningsstat Död i Skövde och ligger jämte sin fru begraven å stadens S:t Sigfrids kyrkogård. Gift Stackenäs med Sara Maria von Segebaden , född på nämnda egendom ]], död i Skövde, dotter av majoren Herman Detlof von Segebaden och hans 2:a fru Sofia Maria Gullbrandsson.

Mogenhetsexamen vid Stockholms gymnasium Elev vid Krigsskolan s. Elev vid Krigshögskolan.


 1. örkened dating sites?
 2. Slarvig Kvinna Sex I Södertälje - Porr samlag;
 3. Singel i Luleå? Dejta framgångsrikt i Luleå med våra tips!;
 4. Ledamot av Skövde stads drätselkammare , dess vice ordförande , ordförande — Löjtnant i regementet Regementsintendentsexamen Intendent vid intendenturkåren Ledamot av stadsfullmäktige i Skövde s. Intendent i Intendenturkåren Löjtnant vid regementet Kapten i armén Kapten vid regementet RSO s. Avsked som intendent Ordförande i styrelsen och verkst. Ordförande i styrelsen för Skaraborgs läns städers hypoteksförening Major vid Västgöta regemente Avsked från beställning på stat Landstingsman i Skaraborgs län sedan — Ordförande i taxeringsnämnden i Skövde — Ordförande i byggnadsnämnden därst.

  Ledamot av kyrkorådet i Skövde — samt av kyrkogårdsnämnden sedan — Ordförande i Göteborgs handelsbanks avdelningsstyrelse i nämnda stad Ordförande i styrelserna för Skövde stadsbibliotek sedan — och i styrelsen för Skövde konsthall — GM för långvarig gagnande verksamhet. Carl Erik , son av Gustaf, tab 28 , född Borgby Furir på extra stat vid finska jägarregementet Furir på stat s.

  Njurundabladet 10 by NjurundaFöretagarna - Issuu

  Fältväbel därst. Fänrik s. Underlöjtnant Placerad på 6. Kommenderad till Helsingfors skarpskyttebataljon s. Kaptens avsked Sedan lantbrukare. Ägde Nissbacka i Helsinge socken. Claes , son av Carl Gustaf, tab 27 , född Volontär vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente Fältväbel vid Nylands infanteriregemente Kapten vid Tavastehus regementets jägarbataljon Död på Voisti rusthåll i Kärkölä kapell av Hollola socken.

  Född på Revals slott. Löjtnant vid Viborgs kavalleriregemente Tjänstgjorde under polska fälttåget som ryttmästare vid Smålands ryttare Död på Tisenhult och begraven i Skedevi kyrka, där hans vapen uppsattes.

  Gift med Beata Bonde i hennes 2:a gifte gift 1:o med Åke Ulfsparre af Broxvik , född , död , född Säckestad, död på Tisenhult och begraven s. Åke , son av Svante, tab 41 , till Tisenhult. Född Säckestad. Kom i tjänst Reformerad fänrik vid överste Wrangels regemente Fänrik vid Günthersberchs skånska regemente Löjtnant vid Östgöta infanteriregemente Kapten därst.

  Gift med Brita Ulfsparre af Broxvik , född Johannislund Hon skänkte till Skedevi kyrka den nuvarande altartavlan, prydd med Ulfsparre- och Ugglavapnen.

  Slarvig kvinna sex i södertälje

  Var kornett och löjtnant vid finska rytteriet. Död på talet. Gift i Åbo med Hebla Stålarm i hennes 2:a gifte gift 1:o med Claes Beurræus , levde , död omkr. Korpral vid Åbo läns kavalleriregemente Kvartermästare därst. Död s. Gift före , enligt Viborgs domkapitels utslag, med Ebba Svanström i hennes 1:a gifte gift 2:o med ryttmästaren vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Didrik von Köhler, stupade vid Fraustadt, broder till generallöjtnanten friherre Fredrik von Köhler , levde ännu , dotter av sjötullsinspektoren Augustin Larsson, adlad Svanström , och Anna Grönfelt.

  Gustaf Augustin , son av Carl, tab 44 , till Haga och Drägsby. Kornett vid svenska adelsfaneregementet Stupade vid Systerbäck. Gift i Virmo socken med friherrinnan Catharina Rehbinder , levde , men var död , dotter av översten friherre Bernhard Rehbinder , och hans 2:a fru Christina Elisabet von Burghausen. Volontär vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente Rustmästare därst.

  Furir Sergeant Fältväbel s. För duell avskedad s. Åter i tjänst som fänrik vid von Beckerns regemente, sedan drottningens livregemente, Död Rehakka Gift med Maria Birgitta Aminoff i hennes 2:a gifte gift 1:o med kornetten Lorentz Soop , död , född , död , dotter av översten Zakarias Aminoff , och hans 2:a fru Brita Maria Silfverhielm.

  Carl Gustaf , son av Carl Bernt, tab 46 , till Haga. Döpt där Sekundlöjtnant vid Bohusläns dragonregemente Kornett därst. Struken ur rullorna för överskriden permissionstid Uppgives blivit ryttmästare. Död i Janakkala socken. Han bevistade pommerska kriget — Gift 1:o i nämnda socken med sin systers svägerska Anna Magdalena Lilliebrunn , född , död , dotter av majoren Anders Johan Lilliebrunn , och Maria Gustava Fulda.

  Om Mailchimp

  Gift 2:o på Haga med Johanna Maria Werner i hennes 2:a gifte, född , död i Stockholm och begraven s. Kungsholms förs i Stockholm. Kadett vid artilleriet Artilleriofficersexamen Åter i tjänst och placerad som löjtnant vid savolaksbrigadens artilleri Major i armén Kapten vid Vendes artilleriregemente Kapten vid norra skånska infanteriregementet s. Död i Gävle. Trolovad på Sveaborg och gift i Gävle med Brita Maria Hallberg , född , död i nämnda stad, dotter av kaptenen Peter Hallberg, adlad Hallberg, men ej introd. Johan Vilhelm , son av Gustaf Johan, tab 48 , född i Gävle. Mönsterskrivare vid Hälsinge regemente Kronolänsman i Järvsö distrikt Stadsfiskal i Arboga Skogsuppsyningsman i Gävleborgs län Död i Ramsjö socken Gävleborgs län.

  Carl Alfred , son av Johan Vilhelm, tab 49 , född Stene. Garverifabrikör vid Norrboån i Norrbo socken Gävleborgs län. Död i sistnämnda socken. Garverifabrikör först vid Uggleviken och sedan i Ava i Delsbo socken Gävleborgs län. Död i Ava i Delsbo socken och förs, Gävleb db nr Gift 1:o i Norrbo socken ]] med Kerstin Jonsdotter , född i nämnda socken, död i Delsbo förs, Gävleb.

  Dotter av båtsmansdottern, ogifta Kristina Frisk och brädgårdsarbetaren Anders Olsson. Kristina Frisk ingick äktenskap med arbetaren Anders Ulfeldt. Skräddare i Hardemo socken, Örebro län.